1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Stale sprawni

Vita-Med Centrum Opieki Medycznej (Przychodnia Lekarska Pustki Cisowskie, ul. Czeremchowa 1) zaprasza mieszkańców Gdyni po 65. roku życia na bezpłatną gimnastykę usprawniającą w ramach programu „Stale Sprawni” finansowanego przez miasto.
Rejestracja tel. 58 664 57 04 lub osobista w rejestracji.