1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Twórczy biznes - szkolenie

Gdynia rodzinna i Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie dla twórców rękodzieła w ramach projektu Twórczy biznes - Rozliczenia podatkowe rękodzielników.

Szkolenie odbędzie się 23 listopada w godzinach 12.00 - 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, w sali 107 I p.). Spotkanie poprowadzi doradca podatkowy Piotr Tanaś.

Na spotkaniu: informacje o tym czym jest karta podatkowa, omówienie „podstawowych” form prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawienie innych form opodatkowania podatkiem dochodowym, podatek VAT, stosowanie kas rejestrujących, przedstawienie innych niż podatkowe obowiązków, ciążących na podmiotach gospodarczych, czym jest Jednolity Plik Kontrolny a także możliwe udogodnienia dla niepełnosprawnych (np. refundacja składek ZUS z PFRON).

Inicjatorką projektu jest Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

ikona