1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Wypowiedz się o zmianach w ruchu na Kapitańskiej i Beniowskiego

Zbliżają się konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia ruchu, parkowania oraz poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku. Opinie i sugestie będą zbierane drogą elektroniczną i podczas dwóch otwartych spotkań. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy Grabówka, którzy chcą przedyskutować propozycje zmian w tej okolicy.

Konsultacje społeczne rozpoczną się 24 listopada, a zakończą 8 grudnia. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat różnych sposobów rozwiązania problemów z organizacją ruchu drogowego, które występują na ul. M. Beniowskiego oraz ul. Kapitańskiej. Koncepcje przygotował Zarząd Dróg i Zieleni na podstawie diagnozy Laboratorium Innowacji Społecznych, wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami okolicznej szkoły, Rady Dzielnicy, a także pism, które w tej sprawie mieszkańcy wysyłali do rajców.

Materiały informacyjne z koncepcjami rozwiązań problemów w tej okolicy, a także formularze do zgłaszania uwag w ramach konsultacji, od 24 listopada dostępne będą na stronie www.gdynia.pl, w kancelarii Urzędu Miasta oraz w biurze Rady Dzielnicy Grabówek. Wypełnione formularze będzie można składać w wersji elektronicznej i papierowej, np. w biurze Rady Dzielnicy (znajdującym się w SP nr 17). Od 24 listopada do 8 grudnia aktywny będzie również formularz internetowy na stronie www.badanialis.pl/grabowek2017, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą przesłać swoje opinie.

Mieszkańcy okolicy powinni zapamiętać także dwie daty – 25 listopada (sobota) o godz. 11.00 oraz 27 listopada (poniedziałek) godz. 17.30. Wtedy odbędą się otwarte spotkania w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12. Będzie to okazja, by osobiście przedstawić swoje opinie i sugestie, a także omówić je z przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Rady Dzielnicy Grabówek.

Miesiąc po zakończeniu konsultacji badacze Laboratorium IS przygotują raport, w którym zostaną opublikowane wnioski i uwagi mieszkańców wraz z rozstrzygnięciami prezydenta.