1301 (1101) 2017-12-01 - 2017-12-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 1555 o pow.27m2 obręb nr 0019 Mały Kack i część działki nr 1557 o pow. 9 m² obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 1.12.2017 r. do 21.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, (załącznik do zarządzenia nr 7006/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017r.), położonej przy ul. Stryjskiej 29 jako działka nr 799/3 obręb 0019 Mały Kack o pow. 1300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.11.2017 r. do 20.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 63, oznaczonej jako działka nr 207, obręb 0012_Cisowa, o powierzchni 11 631 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00017301/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 6990/17/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr z dnia 21.11.2017 r., wywieszony został na okres od 22.11.2017 r. do 13.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 317, na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej, stanowiącej część działki nr 1178 obręb Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 359 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na parking (załącznik do Zarządzenia nr 7009/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 23.11.2017 r. do 14.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Wzgórze Św. Maksymiliana przy ul. Paderewskiego 3-5 (A), oznaczonej jako działka o numer 1435/1 o powierzchni 596 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00004196/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 6991/17/VII/P z 21.11.2017 r., wywieszony został na okres od 22.11.2017 r. do 13.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Wzgórze Św. Maksymiliana przy ul. Paderewskiego 3-5 (B), oznaczonej jako działka o numer 1435/2 o powierzchni 581 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00004196/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 6992/17/VII/P z dnia 21.11.2017 r., wywieszony został na okres od 22.11.2017 r. do 13.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Wzgórze Św. Maksymiliana przy ul. Paderewskiego 3-5 (C), oznaczonej jako działka o numer 1435/3 o powierzchni 668 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00004196/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 7016/17/VII/P z dnia 21.11.2017 r., wywieszony został na okres od 22.11.2017 r. do 13.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A3, oznaczonej w obrębie Oksywie jako działki gruntu nr 2032 o łącznej pow. 599 m², przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6998/17/VII/P z dnia 21 listopada 2017 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 21 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera 14 - garażu nr 3, oznaczonej jako działka gruntu nr 1915, obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, zapisanej w KW nr GD1Y/00012841/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem gruntu gminnego w użyłkowanie wieczyste. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7002/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. wywieszony został na okres od 22.11.2017 r. do 13.12.2017 r.”
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A2, oznaczonej w obrębie Oksywie jako działki gruntu nr 2030 o łącznej pow. 589 m², przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6997/17/VII/P z 21 listopada 2017 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 21 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 108 A-C, oznaczonej jako działka gruntu nr 84, obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00012385/7. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6995/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. wywieszony został na okres od 23.11.2017 r. do 14.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 1-11, oznaczonej jako działka gruntu nr 1415, obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00001359/6. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6996/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. wywieszony został na okres od 23.11.2017 r. do 14.12.2017 r.”
***
Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7004/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 roku - nieruchomości położonej przy ul. Kopernika o pow. 954 m², obejmującej część działki nr 1286 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1 roku, na zaplecze budowy oraz drogę tymczasową;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 23.11.2017 r. do 14.12.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego
ul. Bp. Dominika 14 A, 81- 402 Gdynia ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00, do 11.12.2017 r. z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko sprzątaczki”.