Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1301 (1101) 2017-12-01 - 2017-12-07

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zobowiązuje hodowców m.in. do zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem tych będących stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Lekceważenie zapisu wiąże się z groźbą poniesienia wysokiej kary administracyjnej.
Zgłoszenia, z podaniem liczby i gatunków utrzymywanego drobiu należy:
- dokonać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni, ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia;
- przesłać drogą e-mail na adres: piwgdyn@gdansk.wiw.gov.pl;
- przekazać telefonicznie w godzinach 7.30-15.30 na numer 58 622 31 66.
***
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.