1301 (1101) 2017-12-01 - 2017-12-07

Po XXXVII Sesji Rady Miasta Gdyni

Rektor Akademii Morskiej, Prezydent Gdyni i Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni / fot. Dorota Nelke

Rektor Akademii Morskiej, Prezydent Gdyni i Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni / fot. Dorota Nelke

30.11.2017 r.

Rada Miasta poparła jednogłośnie rezolucję w sprawie wniosku Akademii Morskiej dotyczącego zmiany nazwy na Uniwersytet Morski w Gdyni i przyjęła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 22 listopada 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady. Radni obradowali w auli Akademii Morskiej. 

Obrady rozpoczęło wystąpienie Rektora Akademii prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, który poinformował radnych o przyjętej kilka dni temu uchwale Senatu uczelni, wyrażającej wolę zmiany nazwy uczelni z Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni. Możliwość zmiany nazwy uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, wiąże się z koniecznością posiadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Decyzję o zmianie nazwy podejmuje Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Akademia Morska w Gdyni jako jedna z niewielu uczelni w kraju wiedzie prym w międzynarodowych rankingach dotyczących uczelni wyższych.  Niezmiennie od wielu lat klasyfikowana jest na pierwszym miejscu w Europie oraz w pierwszej czwórce światowych uczelni morskich. Tak wysoka pozycja Akademii Morskiej w Gdyni nie byłaby możliwa bez ciągłego rozwoju kadry naukowej,  systematycznej rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego m.in. poprzez zakup najnowszych urządzeń, symulatorów etc., a także udziału Uczelni w licznych projektach naukowo-badawczych.

"To historyczny i symboliczny moment, że w trakcie sesji Rady Miasta Gdyni, odbywającej się w Akademii Morskiej możemy się razem cieszyć z bliskiej perspektywy przekształcenia Akademii w Uniwersytet" - mówił Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Jednocześnie podkreślał, że to dowód prężności Akademii, jej nowoczesności i potencjału, a dla miasta wielki zaszczyt i prestiż. "Akademia, Dar Pomorza, Dar Młodzieży to ikony Gdyni, dlatego rozwój uczelni zawsze będzie nam leżeć na sercu i zawsze będziemy Państwa wspierać w planach rozwoju" - zapewniał Prezydent Szczurek, prosząc radnych, by przyjęli rezolucję popierającą zmianę nazwy nazwy Akademii na Uniwersytet. 

Rada Miasta Gdyni z wielką przyjmuje informację o podjęciu uchwały Senatu Akademii Morskiej w Gdyni w sprawie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morski w Gdyni. Doceniając rolę i znaczenie Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, w pełni popieramy działania wiodącej uczelni morskiej w kraju w tym zakresie - czytamy w przyjętej jednogłośnie rezolucji.  

Także jednogłośnie Rada Miasta Gdyni przyjęła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.

Ze wszystkimi uchwałami będzie się można zapoznać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.