1301 (1101) 2017-12-01 - 2017-12-07

Terapie uzależnień

Anonimowi Depresanci zapraszają w piątki o godz. 18.00 na spotkania w domu katechetycznym (ul. Św. Mikołaja 1).
***
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje innowacyjny program ograniczania picia alkoholu. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla osób zaniepokojonych ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu, chcących się dowiedzieć, czy jest to problemem i jakie kroki mogą podjąć w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Program terapeutyczny został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najbliższe zajęcia terapeutyczne odbędą się 9 i 10 grudnia (w formie maratonu terapeutycznego), w godzinach 9.00 – 19.00.
Warunkiem uczestniczenia w programie jest odbycie konsultacji terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. M. Reja 2a w Gdyni, zgodnie z obowiązującymi w ośrodku zasadami rejestracji pacjentów.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej www.opitu.pl
***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty.
***
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9) oferuje bezpłatną pomoc osobom z kręgu uzależnienia od alkoholu. Klub działa od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00, w soboty w godz. 12.00-19.00 i w niedzielę w godz. 9.00-18.00.
Kontakt tel. 58 711 80 63.
***
Mieszkańcy Gdyni szukających pomocy w różnych obszarach życia lub chcących taką pomoc świadczyć mogą skorzystać z serwisu www.gdyniawspiera.pl oferującego pomoc m.in. w obszarze wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, w kwestiach wychowawczych, dla osób z doświadczeniem przemocy, potrzebujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego, osób z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej.
Portal zawiera aktualną bazę bezpłatnych form wsparcia.
***
Grupy Rodzinne Al-Anon (rodzin mających problem z piciem bliskiej osoby):
– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę miesiąca miting otwarty,
– „Początek” (ul. Tragutta 9, Klub Abstynenta) w piątki godz. 17.30; w ostatni piątek miting otwarty,
– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) w czwartki o godz.18.00.
Telefon zaufania: 517 836 076.