1303 (1103) 2017-12-15 - 2017-12-21

Gdynia Samorządowym Liderem Edukacji 2017!

Nowatorskie pomysły w dziedzinie oświaty w Gdyni, twórcze rozwiązania, oryginalne projekty i wrażliwość na problemy społeczne w sferze edukacji, to tylko niektóre z wyróżnionych przez komisję Certyfikacyjną Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2017” atrybutów Gdyni jako miasta, które na tle całej Polski wyróżnia się w zarządzaniu oświatą, kreatywnie, konsekwentnie i z odwagą realizując edukacyjne cele, jednocześnie postrzegając placówki oświatowe jako instytucje budujące lokalny kapitał społeczny.

9 grudnia w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przyznano miastu tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji 2017”.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

ikona