1303 (1103) 2017-12-15 - 2017-12-21

Zeszyty Gdyńskie

Dostępne są już Zeszyty Gdyńskie nr 12, które co roku wydawane są we wrześniu. Zawierają one opracowania dotyczące tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej naszego miasta.

W ramach tej problematyki, tegoroczny Zeszyt… w dużej mierze poświęcony jest tematyce patriotyzmu i publikację otwiera tekst zmarłego w lipcu, prof. A. Chodubskiego „Wartości patriotyzmu lokalnego gdynian”. Do tej tematyki nawiązuje także opracowanie dr G. Dutkiewicz, która opisuje rolę lokalnych elit politycznych, kształtujących współczesny samorząd terytorialny czy tekst dr. M. Grabana o roli endecji gdyńskiej w umacnianiu dostępu Polski do Bałtyku.

O patriotycznej postawie wobec swojego miasta mówi tekst dr. M. Kardasa, opisującego mało znaną historię, głównie przedwojennego rzemiosła czy opracowania: dr M. Chojnackiej charakteryzującą sylwetkę budowniczego Gdyni - Kazimierza Sas Topolnickiego czy dr. Sz. Kawałko przedstawiającego postać gdyńskiej urzędniczki – Edyty Nalaskowskiej.

Ciekawy jest tekst prof. H. Głogowskiej, która opisuje artystę - Sergiusza Kiszyckiego i jego drogę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Problematyka patriotyzmu lokalnego przejawia się także w opracowaniach: B. Iwaszko i J. Goździkowskiego, którzy opisali historię Yacht Klubu Polskiego w Gdyni, czy ks. dr. M. Gawrona, który przybliża czytelnikowi ks. Maurycego Sękiewicza, pierwszego duszpasterza marynarzy i męczennika za wiarę i polskość, zamordowanego w grudniu 1939 r. w KL w Poznaniu. Zeszyty można otrzymać w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46.

ikona