1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Dla najmłodszych i trochę starszych

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku życia do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie.
Tel. 58 622 73 51, kom. 507 428 136.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałek i wtorek w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godzinach 15.00-17.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
***
Przedszkole „Przystań Szkraba” ul. Chwarznieńska 136/138, Witomino przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
Przedszkole czynne od godz. 6.30 do 17.30. Oferuje poza realizacją podstawy programowej wg MEN w ramach czesnego zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, język angielski, warsztaty plastyczne.
Informację można uzyskać pod nr tel. 600 046 412/ 601 441 444 lub na stronie internetowej www.przystanszkraba.eu.