Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Do sprzedawców alkoholu!

31 stycznia 2018 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017 r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2018 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.gdynia.pl/alkohol.
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2018 r. w pokoju 223. (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).