1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Gdyński Biznesplan - Studiujesz? Zgłoś pomysł!

Ruszył konkurs na Gdyński Biznesplan. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2018 r. W tym roku hasłem przewodnim konkursu jest „Studiujesz? Zgłoś pomysł!”, a to oznacza, że skierowany jest on wyłącznie do studentów, którzy myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Gdyni.
Głównym zadaniem nowej formuły konkursu jest kształtowanie i wspieranie postaw aktywnych i przedsiębiorczych wśród studentów, których projekty biznesowe rokują powodzenie rynkowe.
W ramach Konkursu uczestnikom proponowane są:
– profesjonalne szkolenia i spotkania z ekspertami,
– wsparcie Partnerów konkursu,
– usługi ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu,
– cenne nagrody rzeczowe i finansowe.
W konkursie „Gdyński Biznesplan” mogą wziąć udział studenci wszystkich rodzajów studiów: stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, licencjackich, inżynierskich czy magisterskich. Inicjatywa jest skierowana do osób, które planują założenie działalności gospodarczej lub prowadzą już firmę i chcą ją rozwinąć, np. wprowadzając nowy produkt lub usługę. Konkurs nie ma ograniczeń terytorialnych – zgłaszać mogą się osoby z całego kraju i z zagranicy.
Trzeba jednak pamiętać, że laureaci muszą założyć lub przenieść swoją działalność do Gdyni.
Termin zgłoszeń upływa 31.01.2018 r.
Uwaga!
Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
W przypadku zgłoszenia jednego pomysłu biznesowego przez zespół, każdy z członków zespołu musi być aktywnym studentem i wypełnić odrębny formularz zgłoszeniowy (wpisując ten sam tytuł biznesplanu).
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.