1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Supernowoczesny, wielozadaniowy statek dla SAR

Już za 5 lat Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nową wielozadaniową jednostkę. 13 grudnia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, którego całkowity koszt wyniesie 280 mln złotych. Uzyskane dofinansowanie to kwota 238 mln złotych. Statek ten dzięki nowoczesnej wielofunkcyjności powinien znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na morzu.
Umowa zawarta została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, którego SAR jest beneficjentem.
Uczestniczący w uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński powiedział, że dzięki nowej jednostce, prawie całe tereny morskie, czyli 94 % polskich wód terytorialnych objęte zostanie zaawansowanym, nowoczesnym systemem ratownictwa.
Statek ten posiadać będzie funkcje poszukiwania i ratowania rozbitków oraz udzielania im pomocy medycznej. W przypadku masowych akcji ratowniczych będzie miał możliwość stworzenia ośrodka koordynacyjnego. Będzie to również pierwsza jednostka w polskiej służbie zdolna aktywnie zwalczać zagrożenia chemiczne na morzu, w tym zagrożenia olejowe. Do innych zadań statku należeć będzie: gaszenie pożarów na statkach w celu ratowania życia, awaryjny odładunek statku będącego w niebezpieczeństwie, a także holowania awaryjne i asysta ratownicza. Jednostka będzie też gazoszczelna, a więc bezpieczna.
Podczas uroczystości podpisania umowy, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przemysław Gorgol poinformował, że w 2018 roku SAR ma przygotowywać detaliczną koncepcję statku i ok. 2019 roku ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy jednostki.
Projekt będzie trwać 5 lat i 3 miesiące, a zakończy się 31 grudnia 2022 roku.
Obecnie flagową jednostką Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa jest ponad dwudziestoletni m/s Kapitan Poinc stacjonujący w Gdyni. Statek wielozadaniowy, przystosowany do szeroko pojętego ratowania życia i mienia na morzu, zwalczania zanieczyszczeń olejowych, gaszenia pożarów na statkach, holowań oceanicznych, łamania pokrywy lodowej, rozpoznawania skażeń.