1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Szkoła dla rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 (ul. Opata Hackiego) zaprasza wszystkich rodziców, którzy doświadczają trudności w wychowaniu dziecka lub/i chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze na spotkanie pt.: „Pochwała w wychowaniu - jak chwalić, aby dziecko stawało się coraz „lepsze”?”.
Spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godz. 17.00.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i trwają około 3 godzin.
Spotkanie odbywa się w ramach zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców”.