1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza w poniedziałek 8 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 do Instytutu Oceanografii UG w Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 46, aula „0”) na prelekcję prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego pt. „Rio Solimoes”, część II. Prelekcja bogato ilustrowana.
Wstęp wolny.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK Gdynia zaprasza:
- w niedzielę 7 stycznia 2018 r. na spotkanie noworoczne krajoznawców w Muzeum „Pod Dębową Górą” w Kazimierzu k. Rumi. Przejście piesze 6 km - od cmentarza Pierwoszyno przez leśniczówkę do Kazimierza. Zbiórka o godz. 10.10, plac Kaszubski, przystanek ZKM, ul. Jana z Kolna. Odjazd autobusu nr 173 o godz. 10.17.Powrót do Gdyni ok. godz.16.00. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
- w niedzielę 14 stycznia 2018 r. na wycieczkę krajoznawczą: „Szopki na szlaku kaszubskich nut” w Wejherowie. Zbiórka o godz.10.00 na przystanku SKM Gdynia, Wzgórze św. Maksymilina. Odjazd SKM do Wejherowa Nanice o godz. 10.15. Powrót do Gdyni ok.godz. 16.00. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. Do zdobycia punkty do odznak turystycznych i krajoznawczych.