1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

258 sztuk w konkursie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

258 sztuk zostało zakwalifikowanych do udziału w jedenastej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Wśród nadesłanych tekstów znajdują się utwory debiutantów oraz uznanych przez teatr twórców, takich jak Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Maria Wojtyszko, Jarosław Jakubowski, Mateusz Pakuła czy Tomasz Śpiewak.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna to „młodsza siostra” Nagrody Literackiej GDYNIA i Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, organizowanego przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną. Zwycięzca otrzymuje statuetkę oraz 50 tysięcy złotych. Teatrowi Miejskiemu przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.

Spośród nadesłanych sztuk trzyosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Anna Zalewska-Uberman, Mirosław Baran i Wojciech Owczarski musi wyłonić 40 tytułów - półfinalistów. Następnie Kapituła Nagrody w składzie: Justyna Jaworska, Ewa Guderian-Czaplińska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jerzy Stuhr wybierze maksymalnie pięć tytułów, nominowanych do finału. Nazwiska finalistów poznamy pod koniec marca, a laureata 11. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 20 maja podczas 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Czytania finałowych sztuk GND odbywać się będą przez cały tydzień (14 - 18 maja), przed wieczornymi pokazami spektakli festiwalowych. Tradycyjnie towarzyszyć im będą dyskusje z publicznością.

Podczas finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, oprócz profesjonalnej Kapituły, pracować będzie jury złożone z miłośników sceny, które po przeczytaniu pięciu wybranych do finału sztuk i obejrzeniu ich czytań przyzna własną Alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną. Skład jury zostanie wybrany w drodze konkursu.

Sztuki wszystkich dotychczasowych finalistów Nagrody opublikowane są na stronie www.gnd.art.pl.