1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Dofinansowanie na inwestycje - konkurs

Od 22 stycznia do 23 kwietnia właściciele minimum 20-hektarowych terenów inwestycyjnych będą mogli starać się o sfinansowanie części kosztów uzbrojenia swoich nieruchomości. Ogłoszony konkurs jest częścią projektu Invest in Pomerania, finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na inwestycje w tereny znajdujące się w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta lub na obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych na terenie województwa pomorskiego.

Na konkurs przeznaczono kwotę 44 100 000 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania wynosi 35% a maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy to około 11 000 000 zł. Efektem konkursu grantowego będzie stworzenie od 3 do 5 parków przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 hektarów.

Terminy realizacji konkursu grantowego:
- składanie wniosków: 22.01 - 23.04.
- rozstrzygnięcie konkursu III kwartał 2018 r.
Ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl w zakładce Invest in Pomerania 2020/Konkurs grantowy.

Więcej informacji pod nr tel. 58 32 33 245, 58 32 33 207 lub e-mail. malgorzata.plochocka@arp.gda.pl, adam.zalewski@arp.gda.pl.