1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Dołącz do Pracowni

Mnóstwo warsztatów zawodowych, spotkań z ekspertami czy wiele godzin spędzonych na stażach i praktykach. „Pracownia”, czyli gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, nie zwalnia tempa. Dołączyć do niego może każdy, kto boryka się z problemem znalezienia i utrzymania zatrudnienia.

- Pierwszym etapem jest złożenie formularza rekrutacyjnego oraz spotkanie z grupą złożoną z przedstawicieli partnerstwa, która po wstępnej rozmowie zaproponuje udział w jednej ze specjalistycznych ścieżek wsparcia. W zależności od ścieżki, uczestnicy projektu mogą liczyć na doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną, szkolenia zawodowe, staże i praktyki. Udział w projekcie jest bezpłatny – mówi Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – W ciągu ostatniego roku, ze 121 osób biorących udział w projekcie, zatrudnienie znalazło już 36. Kolejnych 36 ukończyło staże zawodowe u gdyńskich pracodawców.

Biuro projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 (parter, wejście do budynku od strony ul. Stryjskiej).

Informacje pod nr. tel. 58 727 39 00 oraz na www.aktywizacjawgdyni.pl.

Projekt „Pracownia” realizowany jest przez LIS z ramienia miasta we współpracy z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Do projektu mogą dołączyć mieszkańcy Gdyni korzystający ze wsparcia innych instytucji miejskich (Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.