1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Mówimy „SIEMA” i podliczamy 26. finał WOŚP

14 stycznia w Polsce i na całym świecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała fundusze „dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków”. Tradycyjnie swoje siły zmobilizowała także Gdynia. W mieście, jak co roku, działały trzy główne sztaby - w Teatrze Miejskim, In Gremio w Centrum Riviera oraz w gdyńskiej YMCA. Łącznie w akcji wzięło udział 1200 wolontariuszy. Gdynianie po raz kolejny okazali wielkie serca i hojnie wrzucali pieniądze do orkiestrowych puszek.

Gdyńską tradycją jest organizowana przez sztab przy Teatrze Miejskim licytacja prowadzona przez prezydenta Wojciecha Szczurka. Dzięki niej udało się zebrać 57 tys. zł. Pod młotek w teatrze poszły pamiątkowe przedmioty, dzieła sztuki i zróżnicowane vouchery.
Łącznie sztab doliczył się już 219 925 złotych. Warto także podkreślić, że na sukces tego sztabu przez całą niedzielę pracowało około 450 wolontariuszy.

Z dobrych wyników cieszy się drugi z gdyńskich sztabów „Gdynia dla Orkiestry”, który działał w siedzibie YMCA. Łącznie zebrał on 521 150 zł. Tu na rzecz Orkiestry kwestowało około 640 wolontariuszy.

Sporo działo się także w trzecim z gdyńskich sztabów, który stowarzyszenie In Gremio zorganizowało w Centrum Riviera. Także tutaj do aukcji przyłączył się prezydent Wojciech Szczurek.
Łącznie sztab In Gremio doliczył się 133 749 zł. Zaangażowanych było 150 kwestujących.