1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Podziękowania

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni dziękuje Aleksandrowi Rzepczyńskiemu z agencji ARTRON s.c. w Gdańsku (ul. Kilińskiego 1/5) za wsparcie rzeczowe i finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia w 2017 roku. Zygmuntowi Krauze właścicielowi cukierni „Agusia’” w Gdyni, Elżbiecie Wurm właścicielce baru „Lech” w Gdyni oraz Annie Hinc z Redy za wsparcie rzeczowe i finansowe oraz wszystkim, którzy przekazali 1 % od podatku na działalność Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni w 2017 r.
Przewodniczący Henryk Pilawski.