1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Projekt ZIT dla osób nieaktywnych zawodowo

Urząd Miasta Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”.
W ramach projektu w 2018 r. zaplanowano m.in.: kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs testera oprogramowania z egzaminem ISTQB.
Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, nabyć bądź uzupełnić kompetencje przystąp do projektu.
Szczegóły na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.