1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Szanuj powietrze! Ono daje życie

Gdynia jest miastem, w którym mieszkańcy, jako nieliczni w Polsce, mogą oddychać bardzo czystym powietrzem. W ogłoszonym niedawno raporcie Polskiego Alarmu Smogowego Gdynia miała najniższe średnioroczne pomiary pyłu PM10, czyli o wielkości do 10 mikrometrów oraz rakotwórczego benzo(a)piranu, czyli jest miastem z najczystszym powietrzem w Polsce.

W Gdyni, dzięki wieloletnim programom ograniczania zanieczyszczeń powietrza udało się znacząco zmniejszyć emisję szkodliwych substancji i pyłów do atmosfery. Samorząd Gdyni współfinansuje od wielu lat działalność sieci pomiarowej ARMAAG, dzięki temu mieszkańcy mogą śledzić, jak zmieniała się jakość powietrza dzięki prowadzonym akcjom ograniczania niskiej emisji i akcjom edukacyjnym.

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem okazał się projekt KOZA. Inspiracją był pomysł, by Straż Miejska nie tylko kontrolowała, czym gdynianie palą w piecach i kominkach, ale też uczyła, jak to efektywnie robić, by dym był jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów i całego otoczenia. Projekt otrzymał nazwę „KOZA – korzystne ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery” i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców. Pokazy przeprowadzają strażnicy miejscy z EkoPatrolu Straży Miejskiej, używając dwóch pieców typu „koza”.

Od 2014 roku Gdynia systemowo współpracuje zarówno z dostawcą ciepła sieciowego (OPEC) jak i producentem energii elektrycznej i ciepła (EDF Polska, obecnie – PGE Energia Ciepła SA).

Od 18 lat również miasto udziela dotacji mieszkańcom na likwidację pieców węglowych i montaż odnawialnych źródeł energii. Gdynia z powodzeniem aplikuje o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trolejbusy także stały się rozpoznawalnym symbolem gdyńskiej komunikacji. Nie emitują spalin, są ciche i nowoczesne. W tym i kolejnym roku na gdyńskie ulice wyjedzie aż 30 nowych Solarisów, w tym 16 przegubowych, które dotąd nie były obecne w taborze Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.