1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Traffic Design nagrodzony

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznało główną nagrodą im. J. Regulskiego w kategorii Aktywność Obywatelska Stowarzyszeniu Traffic Design.

Była to II edycja prestiżowej nagrody przyznawanej za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uroczystość wręczenia nagród za rok 2017 odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

Traffic Design jest organizacją pozarządową działająca na rzecz poprawy stanu przestrzeni publicznej oraz edukacji kulturalnej i artystycznej. Wśród głośnych projektów zrealizowanych przez nich w 2017 r. należy wymienić m.in. odmalowanie bloku przy ul. Lelewela 7-9, metamorfozę budynku żłobka „Niezapominajka” i zrealizowaną ostatnio, w Warszawie, czwartą edycję projektu Re:design, w ramach którego powstało 12 nowych szyldów dla zakładów rzemieślniczych z Pragi Północ.

Odbywający się od 7 lat gdyński festiwal zmienia formułę - z corocznej imprezy na organizowane co dwa lata bienalle. Zapowiedzią metamorfozy była pilotażowa edycja Festiwalu Traffic Design 6.5, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku.

Oprócz nagrody dla Traffic Design Kapituła uhonorowała: Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów oraz architekta Janusza Sepioła.