1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Wiadomości turystyczne

Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK Gdynia zaprasza:
- we wtorek 23.01. o godz. 15.00 na spotkanie noworoczne turystów i krajoznawców PTTK w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29).
Można uregulować składki członkowskie i przedłużyć legitymacje IK. Mile widziane własne smakołyki, przy kawie i herbacie.
- w niedzielę 28 stycznia na wycieczkę krajoznawczą do Słupska. Zbiórka o godz. 9.30 przy kasach na dworcu Gdynia Główna PKP. Odjazd PKP Regio do Słupska godz. 9.43. Powrót do Gdyni ok. godz. 18.00. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. Zdobywamy punkty do odznak turystycznych i krajoznawczych.
- w poniedziałek 29 stycznia do Wejherowa, m.in. na widowisko religijno-artystyczne w Kolegiacie Wejherowskiej o godz. 17.00. Kaszubski przekład „Księgi Apokalipsy” zaprezentuje aktorka Danuta Stenka. Wcześniej wstęp prezydenta Wejherowa i komentarz teologiczny autora przekładu franciszkanina o. dr. Adama R. Sikory. Zbiórka o godz. 15.00 na przystanku SKM Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni. Odjazd SKM do Wejherowa o godz.15.08. Powrót około godz.19.00
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza:
- swoich członków na dyżury Zarządu PTTK w pon. i wt. w godz. 15.00-17.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29). Porady turystyczne i krajoznawcze dla zainteresowanych, można uregulować składkę członkowską i otrzymać informację o programie PTTK dot. m.in. wycieczek turystycznych, sesji krajoznawczych organizowanych przez OM PTTK,
- 30.01. o godz. 16.30 wszystkich członków Oddziału, z opłaconą składką członkowską za rok 2017, do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29) na Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Drugi termin Zjazdu - godz. 17.00. Program Zjazdu i sprawozdanie Zarządu OM PTTK dostępne są w siedzibie GCOP w czasie dyżurów członków Zarządu Oddziału. Mandaty otrzymują członkowie OM PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2017 w dniu zjazdu od godz. 16.00.