1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Zgłoś kandydata do nagrody Galion Gdyński

Nagroda Artystyczna Galion Gdyński to wyróżnienie prezydenta Gdyni dla wybitnych artystów i animatorów kultury związanych z gdyńskim środowiskiem. Przyznawana jest od 1995 roku. Od 12 lat Galion wręczany jest również firmie, która w roku poprzednim sprawowała opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi w Gdyni. Laureatów za rok 2017 poznamy wiosną podczas uroczystej gali. Kapituła nagrody na propozycje kandydatur czeka do 5 lutego.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
- kreacja artystyczna – dla wyróżniających się twórców z Gdyni, bądź prezentujących swoje dokonania w Gdyni,
- animacja kultury – za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,
- debiut artystyczny – dla debiutującego twórcy,
- mecenat kultury – za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.
Laureaci w trzech pierwszych kategoriach otrzymają nagrodę finansową. Nagroda w dziedzinie mecenatu kultury jest wyróżnieniem honorowym. Zgodnie z regulaminem, nagrodę przyznaje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na wniosek Kapituły Nagrody.

Prezydent Gdyni może przyznać również nagrodę Galion Gdyński za całokształt twórczości. Dlatego również w tej kategorii zgłaszać można kandydatury, mimo że nie została ona ujęta w formularzu.

Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu, wraz z uzasadnieniem, do 5 lutego na adres e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl.