1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

Podziękowania

Szkoła Podstawowa nr 8 dziękuje wszystkich osobom, firmom i instytucjom, które podjęły z nami współpracę w ramach programu Otwarta Firma organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Za aktywny udział w programie SP nr 8 otrzymała tytuł Najaktywniejszej Szkoły i znalazła się wśród 40 laureatów z całej Polski.
***
Iwona Kondracka − prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni pragnie przekazać podziękowania za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu dni honorowych dawców krwi w 2017 r. spółkom Port Gdynia SA oraz OPEC Gdynia.