1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

Projekt ZIT dla osób nieaktywnych zawodowo

Urząd Miasta Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo.
W ramach projektu w 2018 r. zaplanowano:
- kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia,
- kurs obsługi kasy fiskalnej,
- kurs testera oprogramowania z egzaminem ISTQB,
- kursy zawodowe kończące się egzaminem czeladniczym,
- szkolenia zawodowe kończące się certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych,
- kurs spawania metodą MAG (proces 136) Moduł I i II,
- staże zawodowe.
Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, nabyć bądź uzupełnić kompetencje zapraszamy do przystąpienia do projektu.
Szczegóły na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.
Biuro Projektu: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24): tel. 58 668 20 32, e-mail: projektzit@gdynia.pl.
unia logo

fundusze logo
proj ZIT

urząd marszałkowski logo