1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

Ruszyła XIX edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Gala

Gala "Gdyni bez barier" w 2017 r. // fot. Karol Stańczak

25.01.2018 r.

Ruszyła dziewiętnasta edycja konkursu „Gdynia bez barier". Wyłoni ona osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i likwidacji różnorodnych barier związanych z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można składać do 19 lutego 2018 r..

- Dla jakości życia osób niepełnosprawnych ważne jest podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej, tak samo jak tworzenie dostępnej infrastruktury. Dlatego miasto Gdynia organizuje cykliczne konferencje, kampanie społeczne, konkursy i inne wydarzenia, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami, ale także uświadamiają o ich potrzebach. - mówi Agnieszka Kamińska z Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością Urzędu Miasta Gdyni.

Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy, które przyczyniają się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym.

Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XIX edycja w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54), przesłać e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl lub nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych upływa 19 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz procedury zgłoszeniowej dostępne są TUTAJ.
Finał XIX edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na 21 maja 2018 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji nagrody przyznane zostały:

- Medal Gdynia bez barier państwu Beacie i Dariuszowi Podlaskom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – za przełamywanie stereotypów myślenia o dzieciach niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych,
- Medal Gdynia bez barier Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA – za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności za pomysł i realizację nowatorskiego projektu „Gdyńska Rybka”,
- Wyróżnienie pani Urszuli Mordze – za piękną bajkę „Panda Bonia” z mądrym przesłaniem motywującym dzieci do pokonywania wszelkich życiowych wyzwań,
- Wyróżnienie Muzeum Emigracji w Gdyni oraz projektowi „Muzeum bez wyjątku” – za otwartość, kreatywność i wrażliwość pracowników, którzy wyznaczają nowatorskie standardy dostępności dla wszystkich,
Wyróżnienie Soni Zając, koordynatorce projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni – za wrażliwość, efektywność działań oraz pełne zaangażowanie w integrację osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta.
- Wyróżnienie Soni Zając, koordynatorce projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni – za wrażliwość, efektywność działań oraz pełne zaangażowanie w integrację osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta.