Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

Szkolenia dla rodziców zastępczych

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Filomatów 2) zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy, kto:
− przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
− jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym,
− posiada stałe źródło dochodu,
− wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny,
− dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi,
− zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, a także:
− nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej,
− nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych,
− nie był karany za umyślne przestępstwo.
Niezbędny wcześniejszy kontakt tel. 58 622 60 20 oraz 58 627 20 24 lub kontakt osobisty (ul. Filomatów 2, domofon nr 4).