Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

Zapraszamy ptaki do Gdyni – XX edycja

W tym roku organizowana jest już XX edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Jest to edycja specjalna, jubileuszowa, dlatego w jej ramach będą odbywać się różne wydarzenia poświęcone ptakom. Tak, jak w latach ubiegłych zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie budek lęgowych i karmników dla gdyńskich ptaków.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska i jednoczesne poznawanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla dziuplaków, którym wycinanie starych lub chorych drzew ogranicza możliwość zakładania gniazd. Wieszanie budek lęgowych na drzewach jest również wspieraniem ekologicznych metod walki z owadzimi szkodnikami.
Prace będą oceniane w dwóch równorzędnych kategoriach – budka lęgowa i karmnik. Autorom 10 najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może przyznać także do 10 wyróżnień w każdej kategorii oraz ewentualne nagrody specjalne. Pozostałym uczestnikom zostanie wręczona nagroda pocieszenia w postaci kubka upamiętniającego jubileuszową edycję konkursu. Dodatkowo, dla trzech szkół, w których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających wymagania regulaminu, zostaną zakupione nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych.
Z okazji jubileuszu gościem specjalnym finału konkursu będzie dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, twórca Azylu dla Ptaków, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii.
Uwaga! Jeden uczestnik konkursu – jedna praca (budka lub karmnik). Komisja nie ocenia prac pomalowanych farbami. Do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach.
Prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie.
Budki i karmniki należy dostarczyć do Wydziału Środowiska (ul. 10 Lutego 24) od 5 lutego do godz. 15.45 16 lutego (informacja w portierni).
Szczegóły pod nr. tel. 58 668 84 82 oraz na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Gdynia zielona”.