1309 (1109) 2018-02-09 - 2018-02-15

Po XXXIX Sesji Rady Miasta

Po XXXIX Sesji Rady Miasta // fot.Michał Kowalski

Po XXXIX Sesji Rady Miasta // fot.Michał Kowalski

08.02.2018 r.

W środę, 24 stycznia o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbyła się XXXIX Sesja Rady Miasta podczas której, radni obradowali m.in. nad przyznaniem zasłużonym dla Gdyni medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wyrażeniem woli współdziałania z gminą Kosakowo w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień przy przebudowie układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami i budową dodatkowego wiaduktu, a także nad ustaleniem rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie Gdyni.

Radni zdecydowali - m.in. o:

– przyznaniu Marii Jolancie Obarze, prof. dr hab. Tadeuszowi Palmowskiemu oraz Monice Płocke, zasłużonym dla Gdyni, medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można przyznać nie więcej niż trzy medale.

W tym roku medalami zostali wyróżnieni:

Maria Jolanta Obara to pielęgniarka społeczna. Na co dzień pomaga pacjentom, którzy poza chorobą, cierpią w wyniku rozmaitych życiowych tragedii, wykluczenia, samotności, starości, niepełnosprawności, przemocy, alkoholizmu, bezdomności, czy skrajnej biedy. Jest łącznikiem między pacjentem w kryzysie a instytucjami, które świadczą pomoc. Cieszy się zaufaniem i uznaniem współpracowników, zarówno ze szpitala św. Wincentego a Paulo, jak i z gdyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Codzienne wzorowe wykonywanie bardzo trudnych obowiązków, poprzez niesienie wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców Gdyni, którzy najbardziej tego potrzebują, bez rozgłosu, a z niezwykłą skromnością, wewnętrznym dobrem i dobrym sercem sprawiają, że pani pielęgniarka społeczna Maria Jolanta Obara jest znakomitą kandydatką do wyróżnienia medalem im. Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski to naukowiec, podróżnik i gdynianin, członek polskiej Akademii Nauk. Karierę zawodową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego. Od 2008 roku pełni też funkcję dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku został profesorem nauk o Ziemi. Autor ponad 150 publikacji dotyczących głównie gospodarki i współpracy Polski i innych państw basenu Morza Bałtyckiego. W latach 1994-2002 był członkiem, spoza Rady Miasta, Komisji Strategii i Finansów Rady Miasta Gdyni.
 
W uzasadnieniu do uchwały o nadanie mu medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego czytamy: „To niestrudzony badacz gospodarczych przemian Gdyni, uważny obserwator jej przestrzeni, szczególnym sentymentem naukowym darzy gospodarkę morską trwale związaną z miastem. To również pasjonat fotografii i dociekliwy badacz, geograf poznający świat poprzez podróże, unikający kategorycznych wypowiedzi na temat obszarów, których nie odwiedził osobiście. Swym doświadczeniem podróżnika dzieli się podczas licznych prelekcji i wykładów krajoznawczych organizowanych po powrocie z egzotycznych wypraw”.

Monika Płocke jest dyrektor zarządzającą pionu IT Nordea AB. Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w AT&T Bell Labs (dziś Lucent Technologies) jako projektant systemów informatycznych. Od 1995 roku pracowała w firmie Prokom jako koordynator projektów. Pracę w Nordea Bank Polska rozpoczęła w 2000 roku  na stanowisku dyrektor bankowości elektronicznej. Od 2002 roku odpowiadała za cały pion IT w Polsce, a od 2005 roku także w krajach nadbałtyckich. Od 2014 do niemal końca 2015 roku była prezesem zarządu Nordea IT Polska Sp. z o.o., spółki powołanej do obsługi bałtyckich spółek Nordea AB i zakończonego już kontraktu zawartego z PKO BP na obsługę Nordea Bank Polska S.A. Jest członkiem Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o nadanie jej medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Stworzony przez Monikę Płockę zespół informatyków przetrwał wyprowadzkę banku Nordea z Polski w 2014 roku, kiedy to Skandynawowie zdecydowali się utworzyć odrębną spółkę informatyczną z siedzibą w Gdyni. W tamtym czasie Nordea IT Polska zatrudniała 250 osób. Od tego momentu firma nieustannie się rozwija i obecnie zatrudnia ponad 700 specjalistów. Obecnie oddział Nordea Bank AB, na czele którego stoi Monika Płocke, dostarcza zaawansowane rozwiązania z zakresu IT, związane ze wsparciem procesów jednostek biznesowych całej Grupy Nordea. Ambitne plany rozwoju przewidują dalsze trzykrotne zwiększenie zatrudnienia”.

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zostaną wręczone podczas uroczystej urodzinowej sesji Rady Miasta, 10 lutego 2018 roku.

– wyrażeniu woli współdziałania z gminą Kosakowo w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”.
 
Ze względu na wzrastające natężenie ruchu i konieczność poprawy parametrów ulicy Płk. Dąbka stanowiącej ważne połączenie dla mieszkańców Kosakowa, gmina Kosakowo wystąpiła z propozycją wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Polegać ma ono na przebudowie układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni przewiduje przekrój dwujezdniowy ulicy Płk. Dąbka, na całym odcinku graniczącym z gminą Kosakowo. Zwiększenie przekroju ulicy, ze względu na duże obciążenie ruchu jest korzystne również dla mieszkańców Gdyni. Wobec konieczności współdziałania finansowego obu gmin w realizacji przedmiotowej przebudowy, podjęto uchwałę dotyczącą współpracy oraz zawarto porozumienie regulującego zasady realizacji zadania i wspólnego finansowania.
 
W ramach zadania zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakres opracowania dotyczyć będzie w szczególności przebudowy ul. Płk Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego w gminie Kosakowo oraz z ul. Andersa, a także doprojektowaniem dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka. W ramach zadania przewiduje się również zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej takiej jak: oświetlenie drogowe, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna, stała organizacja ruchu.
 
Zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji gdyńskiego magistratu, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, zawrze stosowne umowy i będzie nadzorował wykonanie prac. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec czerwca 2019 r.
 
Szacunkową łączną wartość zadania strony ustalają na kwotę 200 tys. zł. Udziały finansowe Gdyni i Kosakowa wyniosą po 50% łącznej wartości zadania.

– ustaleniu rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie Gdyni.
 
Zgodnie z zapisem Art. 94 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego projekt Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gdyni przygotowano po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Gdyni oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dotyczącej sposobu zorganizowania dyżurów aptekarskich w Gdyni.

Poniżej lista aptek, wraz z godzinami otwarcia, adresami i numerami telefonów.


Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podczas Sesji Rady Miasta prezydent Wojciech Szczurek dostał najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Działkowców - medal za zasługi dla Związku. Wręczyli go członkowie Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych.

Pod koniec sesji radni złożyli też wniosek skierowany do prezydenta Wojciecha Szczurka, aby podczas miejskich uroczystości, zwłaszcza nocy sylwestrowej zrezygnować z fajerwerków na rzecz pokazów laserowych. Uargumentowali go troską o najmłodsze dzieci, osoby starsze, a przede wszystkim domowe oraz wolno bytujące zwierzęta, u których fajerwerki i petardy powodują lęk, przerażenie, skutkować mogą paniczną ucieczką, niejednokrotnie prowadzącą do tragicznego finału. Pod wnioskiem podpisali się m.in: Elżbieta Sierżega, Maja Wagner, Ireneusz Bekisz, Marcin Wołek i Stanisław Borski.