1309 (1109) 2018-02-09 - 2018-02-15

Zapraszamy ptaki do Gdyni – XX edycja

W tym roku organizowana jest już XX edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Jest to edycja specjalna, jubileuszowa, dlatego w jej ramach będą odbywać się różne wydarzenia poświęcone ptakom. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie budek lęgowych i karmników dla ptaków.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska i jednoczesne poznawanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla dziuplaków, którym wycinanie starych lub chorych drzew ogranicza możliwość zakładania gniazd. Wieszanie budek lęgowych na drzewach jest również wspieraniem ekologicznych metod walki z owadzimi szkodnikami.
Prace będą oceniane w dwóch równorzędnych kategoriach – budka lęgowa i karmnik.
Z okazji jubileuszu gościem specjalnym finału konkursu będzie dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, twórca Azylu dla Ptaków.
Uwaga! Jeden uczestnik konkursu – jedna praca (budka lub karmnik). Prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie.
Budki i karmniki należy dostarczyć do Wydziału Środowiska (ul. 10 Lutego 24) do 16 lutego do godz. 15.45.
Szczegóły pod nr. tel. 58 668 84 82 oraz na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Gdynia zielona” (tam też regulamin).