1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Bezpłatne kursy zawodowe w projekcie ZIT

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje projekt „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, mający na celu podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy i będących po 30. roku życia.
Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony osób i mienia lub ukończeniem wymarzonego kursu zawodowego z certyfikatem czeladnika.
Dla pań jest kurs obsługi kasy fiskalnej z gospodarką magazynową bądź testera oprogramowania z egzaminem ISTQB.
W projekcie przewidziano również szkolenia zawodowe kończące się certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych (m.in. kwalifikacje zarządzania projektami, kwalifikacje informatyczne, uprawnienia stanowiskowe), kurs spawania metodą MAG (proces 136) Moduł I i II oraz trzy miesięczne staże zawodowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.
Biuro projektu:
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24, pokój 04)
tel. 58 668 20 32
e-mail: projektzit@gdynia.pl

projekt logotypy

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2018 11:01
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.02.2018 11:01
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona