1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Gdynia InfoBox zaprasza

Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) zaprasza:
– 16 lutego o godz. 17.00 na spotkanie w ramach projektu „Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych”. Warsztaty organizowane przez LIs we współpracy z Fundacją Dbam o mój zasięg skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.
– 22 lutego o godz. 17.00 na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście (rejon ulic Abrahama, Kilińskiegoo i Traugutta).
– do końca lutego 2018 roku na wystawę zwycięskich projektów konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Parku Centralnego.

ikona