1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Komitet Rewitalizacji rozpoczyna pracę

Będą analizować, oceniać, sprawdzać, ale także wyznaczać kierunki działań i doradzać prezydentowi. 25-osobowy zespół został oficjalnie powołany po to by przez najbliższe trzy lata wspierać procesy gdyńskiej odnowy. To Komitet Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie – 27 lutego.
Komitet Rewitalizacji powołano zarządzeniem prezydenta Gdyni z 30 stycznia 2018. Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję forum dialogu między mieszkańcami, instytucjami a samorządem. Sednem działalności tej grupy jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach.
Najbliższe lata będą dla Gdyni okresem wielu zmian. Nie tylko w przestrzeni, infrastrukturze, ale także w zakresie spójności społecznej. Wszystkie te działania będą angażować wielu partnerów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Komitet ma być stałym łącznikiem wszystkich stron zaangażowanych w gdyńską rewitalizację. To potrzebne, gdyż chcemy, by przemiany maksymalnie odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców.
Komitet Rewitalizacji tworzy 25 osób: czterech przedstawicieli mieszkańców terenów rewitalizowanych, siedmiu radnych dzielnic, czterech reprezentantów organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami na obszarach rewitalizacji, a także trzech radnych miasta oraz pięć osób wyznaczonych przez prezydenta, czyli m.in. naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Status działacza Komitetu Rewitalizacji jest tożsamy z pełnieniem funkcji społecznej, za tę pracę nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Szczegółowe zasady działania oraz funkcjonowania grupy opracowano na podstawie uwag i sugestii konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także warsztatów dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji.

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2018 12:10
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.02.2018 12:12
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona