1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2018

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy UM w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości osób fizycznych na rok 2018.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
− od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00,
− w soboty w godz. 10.00-16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wszelkich informacji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2018 można uzyskać pod nr tel.:
- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I − 58 66 88 834
Rej. II − 58 66 88 264
Rej. III − 58 66 88 838
Rej. IV − 58 66 88 263
Rej. V − 58 66 88 272
Rej. VI − 58 66 88 839
Rej. VII − 58 66 88 831
Rej. VIII − 58 66 88 836
Rej. IX − 58 66 88 266
− podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 266.
Wpłat można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych indywidualny numer konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.
Informacje dot. rozliczeń wpłat z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych można uzyskać pod nr tel.:
− podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I − 58 66 88 256
Rej. II − 58 66 88 255
Rej. III − 58 66 88 273
Rej. IV − 58 66 88 269
Rej. V − 58 66 88 274
Rej. VI − 58 66 88 268
Rej. VII − 58 66 88 845
Rej. VIII − 58 66 88 846
Rej. IX − 58 66 88 826
− podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 826
− podatek od nieruchomości os. prawne: 58 66 88 265
− podatek od środków transportowych: 58 66 88 271
− podatek rolny os. prawne, podatek leśny os. prawne: 58 66 88 271.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Wpłat bez prowizji można dokonywać we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie miasta.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

ikona