Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Wnioski do BO krok po kroku

Jeszcze przez 12 dni można składać projekty do tegorocznego gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Kto potrzebuje pomocy, by ująć swój pomysł na zmiany w mieście w ramy wniosku, powinien przyjść na jeden z maratonów pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego w soboty 17 lub 24 lutego.
Maraton pisania wniosków to specjalne spotkanie, podczas którego mieszkańcy mogą porozmawiać z urzędnikami wszystkich wydziałów magistratu zaangażowanych w realizację gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
5 898 400 zł – taką kwotę mieszkańcy Gdyni mogą spożytkować na realizację przedsięwzięć dotyczących estetyzacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycji czy rekreacji.
Projekt do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy gdynianin, niezależnie od wieku. Można przygotować dowolną liczbę projektów w dowolnej dzielnicy Gdyni – nie musi to być ta, w której mieszkamy. Ważne, by wartość naszego pomysłu nie przekroczyła puli środków na daną dzielnicę. W tym roku po raz pierwszy stworzono możliwość, by część działań opisanych we wniosku była realizowana na terenie różnych dzielnic. Będzie to możliwe pod warunkiem, że: chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana jest większość działań, a realizacja projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu.
O tym, jakimi kwotami dysponują poszczególne części miasta, przeczytać można na stronie www.bo.gdynia.pl. Tam też dostępne są wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia projektu oraz dokładne wskazówki dotyczące wypełnienia formularzy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego (decyduje data wpływu do LIS).
– elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl,
– osobiście – składając formularz w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00,
– za pośrednictwem poczty – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia), z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.
Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowaniu wniosku – zapraszamy na jeden z trzech zaplanowanych jeszcze do końca lutego maratonów pisania wniosków:
– 17 lutego w godz. 9.00-11.30 w SP nr 10 (ul. Morska 192, Chylonia),
– 17 lutego w godz. 12.30-15.00 w Zespole Szkół nr 7 (ul. Stawna 4/6, Witomino-Leśniczówka),
– 24 lutego w godz. 10.00-14.00 w Strefie StartUp Gdynia (PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98).
To okazja do spotkania z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich odpowiedzialnych za późniejszą realizację projektów zwycięskich w głosowaniu mieszkańców.
We wszystkich sprawach związanych z tegorocznym gdyńskim Budżetem Obywatelskim można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, PPNT w Gdyni, wejście od ulicy Stryjskiej), e-mail: bo@gdynia.pl, tel. 58 727 39 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00).

ikona