1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

Bezpieczna droga rowerem wzdłuż Wielkopolskiej

Rowerzyści, jadący z Karwin lub Dąbrowy w stronę placu Górnośląskiego i do centrum, w rejonie ulicy Łowickiej powinni kontynuować jazdę ulicą Wielkopolską. Jednak ze względu na duże natężenie ruchu i nachylenie terenu, niewielu wybiera taki wariant. Większość decyduje się na jazdę po chodniku, która jest niezgodna z przepisami. Brakuje około kilometra ścieżki rowerowej, by bez kłopotów dojechać do alei Zwycięstwa.
Wkrótce ta sytuacja się zmieni. W ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg na zamówienie dokumentacji projektowej. Podstawowe założenia to zachowanie ciągłości trasy rowerowej po północnej stronie ul. Wielkopolskiej oraz poprawa warunków poruszania się pieszych. Rozważana jest zmiana lokalizacji przejść dla pieszych w taki sposób, aby wygodniej było przechodzić między placem Górnośląskim a przystankami komunikacji miejskiej.
To, czego potrzebujemy, aby zachęcić do jazdy na rowerze, to właśnie spójna sieć dróg rowerowych. Ostatni odcinek na ul. Wielkopolskiej, w połączeniu z trasą R-10 w Orłowie, uzupełni siatkę dróg i umożliwi mieszkańcom Karwin, Dąbrowy, Wielkiego i Małego Kacka bezpieczne pokonanie na rowerze trasy do centrum oraz w stronę Sopotu. To jeden z najważniejszych fragmentów sieci rowerowej Gdyni. – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
Dzięki nowej drodze rowerowej można mieć nadzieję na zmniejszenie się ruchu samochodowego na zatłoczonej ulicy Wielkopolskiej. Ulica ta obsługuje dzisiaj ruch z czterech dzielnic: Karwin, Wielkiego Kacka, Dąbrowy i Małego Kacka. Więcej osób będzie mogło wybrać rower jako środek transportu do pracy, zwłaszcza jeśli dzisiaj dojeżdżają do Redłowa, Śródmieścia lub Orłowa.
Trasa rowerowa zostanie wyznaczona z jednej strony jezdni, aby uniknąć uciążliwości związanych z przejazdem na drugą stronę. Po konsultacjach ze środowiskiem rowerowym wybór padł na stronę północną ulicy Wielkopolskiej, czyli po stronie placu Górnośląskiego. Dzięki temu zapewnione będzie powiązanie z istniejącym już ciągiem rowerowym, łatwiejszy dostęp do sklepów i punktów usługowych na placu Górnośląskim oraz pozostawione będzie miejsce pod planowany buspas w kierunku Śródmieścia.