1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

Kurs zawodowy

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny. Kurs również jest skierowany do osób nieposiadających wykształcenia średniego.
Informacje na www.wzspgdynia.pl i w siedzibie szkoły oraz pod nr. tel. 58 620 81 17.