1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
KRS: 0000044542
Strona www.hospicjum.gdynia.pl
e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca od 30 lat niesie pomoc i otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. Pomaga odejść w spokoju, bez bólu i osamotnienia swoim podopiecznym. Podejmowane przez Stowarzyszenie wysiłki na rzecz pomocy osobom chorym przyczyniły się do poprawy losu wielu tysięcy osób. Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu. Dzięki pracy i ofiarności wielu osób w 2013 roku została ukończona budowa pierwszego w regionie Domu Hospicyjnego dla Dzieci ,,Bursztynowa Przystań”. Od lipca 2014 opieką hospicjum domowego zostały objęte dzieci z województwa pomorskiego. W 2015 roku zmodernizowano dom hospicyjny dla dorosłych.
Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom”
KRS: 0000047797
Strona internetowa: www.marfan.pl
e-mail: marfanpl@gmail.com
ul. Świętojańska 49/17
81-391 Gdynia
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych a szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).
Prowadzone działania: Projekt „Marfan 2005. Aktywizacja osób niepełnosprawnych” jako grant unijny EFS – Prowadzenie działań dotyczących pomocy w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej poprzez dofinansowanie w Programie Partner z PFRON. Stowarzyszenie oferuje pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi. Prowadzi witrynę internetową oferującą informacje z zakresu wiedzy o całokształcie zainteresowań i potrzeb osób, które mogą potrzebować informacji i pomocy. Ponadto zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocą dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS: 0000050294
Strona www.zielonamysl.pl
e-mail: info@zielonamysl.pl
ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia
Stowarzyszenie od 2001 roku zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich wpływających na jakość życia. Działania stowarzyszenia obejmują prowadzenie Punktu nieodpłatnej Pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie”. Konsultuje także rodziny, które dotknęła tragedia podczas porodu oraz służy pomocą psychologiczną personelowi oddziałów okołoporodowych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na oddziałach położniczym, ginekologicznym, patologii ciąży czy intensywnej terapii niemowlęcej w Szpitalach. Stawia sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, a także wspieranie rodziców i opiekunów w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzi ponadto Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego – Świetlicę Socjoterapeutyczną „Koniczynka”.
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
KRS: 0000053057
Strona: www.skef.pl
E-mail: skef@skef.pl
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
Celami Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej są: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, pomoc konsumentom, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, reintegracja społeczna i zawodowa, edukacja finansowa, prowadzenie działalności charytatywnej.
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
KRS: 0000054156
Strona www.amazonki.trojmiasto.pl
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl
ul. Morska 9-9A
81-323 Gdynia
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Celem działań Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia kobiet chorujących na raka oraz wspieranie tych, które już chorobę pokonały. Stowarzyszenie obejmuje szczególną opieką chore na oddziale onkologicznym w ramach wolontariatu. Głównym mottem działalności Stowarzyszenia jest: „Pomagasz innym – pomagasz sobie”. Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie poza dotacjami uzyskanymi z projektów.
Fundacja „Rokor 1”
KRS: 0000060003
Strona: www.rokor1.pl
e-mail: rokorgdynia@wp.pl
ul. Chylońska 262 lok. 6
81-016 Gdynia
Fundacja ta od wielu lat organizuje pomoc. Szczególnie wspiera osoby, które nie tylko oczekują pomocy, ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizowane są Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko” i „Familia”), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych, głównie poprzez pomoc rzeczową i finansową.
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
KRS: 0000066650
Strona: www.ptmith.net.pl
e-mail: redakcja@ptmith.net.pl
ul. Grudzińskiego 4, 81-125 Gdynia
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego oraz wydaje monografie i czasopismo naukowe indeksowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jedno z dwóch tego typu w Europie).
Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
KRS: 0000068821
Strona: gth-gdynia.pl
e-mail: biuro@gth-gdynia.pl
ul. Nałkowskiej 21A lok. 5
81-597 Gdynia
Celem Gdyńskiego Towarzystwa Hippicznego jest: rozwój jeździectwa, integracja środowiska, promocja Gdyni, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, działalność sportowa i szkoleniowa.
Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna
KRS: 0000071154
Strona: www.colitis-crohn.org.pl
e-mail: stowarzyszenie@colitis-crohn.org.pl
ul. Górnicza 18b lok. 15
81-572 Gdynia
Polskie stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół.
Fundacja Fundusz Obrony Narodowej
KRS: 0000060775
e-mail: fundacja@fon.com.pl
ul. Zielona 13A lok. 4
81-113 Gdynia
Działalność patriotyczna upamiętnienia poległych, zaginionych, zesłanych i pomordowanych. Zasadniczym celem Fundacji FON® jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja FON® wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga również żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los.
Miejski Klub Żeglarski „Arka”
KRS: 0000077987
Strona: www.mkzarka.pl
e-mail: andrzej.lutomski@wp.pl
al. Jana Pawła II 13d, 81-345 Gdynia
Miejski Klub Żeglarski „Arka” jest klubem sportowym, który zrzesza dzieci i młodzież. Klub współpracuje ze Szkołami Podstawowymi w Gdyni, tj. SP nr 21, SP nr 34 i SP nr 6, rozwijając zainteresowania dzieci morskimi dyscyplinami sportu (żeglarstwo i pływanie).