1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

Żegnamy Hannę Tanaś


Hanna Tanaś
11 lutego na wieczną wartę odeszła Hanna Tanaś ps. „Hanka” – gdynianka z wyboru. Była harcerką, łączniczką Szarych Szeregów, działała też w Armii Krajowej.
Młodość urodzonej w 1926 r. Hanny Tanaś przypadła na lata wojny. Jako łączniczka Szarych Szeregów i żołnierka zajmowała się m.in. kolportażem, przenoszeniem meldunków i planów.
Za działalność w Armii Krajowej awansowano ją do stopnia oficerskiego porucznika.
Po wojnie aktywnie działała na rzecz odrodzenia ruchu harcerskiego. Wspólnie z mężem – harcmistrzem Zygmuntem Tanasiem – stworzyli związek społeczników, który wychował wiele pokoleń harcerskich żeglarzy.
Zmarła w Warszawie w wieku 91 lat.
Hannę Tanaś pożegnano 16 lutego o godz. 13.30 na Cmentarzu Witomińskim.
Fot. mat. pras. ZHP