1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Ankieterzy ZKM odwiedzą gdynian

Czy korzystacie z komunikacji miejskiej w naszym mieście? Co o niej myślicie? Czy macie sugestie, jak ją usprawnić? O opinie i pomysły zapytają Was ankieterzy. Od 6 marca do 16 czerwca odbędzie się I tura, a od 2 października do 30 listopada II tura badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni.
2000 gdynian odwiedzą w ich domach ankieterzy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Wszystko po to, by zasięgnąć opinii pasażerów na temat systemu transportowego naszego miasta, uzyskać informacje o popycie na usługi komunikacji miejskiej oraz wysłuchać sugestii dotyczących zmian, które usprawnią transport publiczny i podróże samochodem osobowym.
Ankieterzy legitymować się będą identyfikatorem ze zdjęciem.
ZKM w Gdyni wykorzysta wyniki badań do kształtowania oferty przewozowej.
Więcej informacji na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej www.zkmgdynia.pl.