1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowiska:
– Inspektora ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w Wydziale Księgowości – Referacie Płac
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/inspektor-ds-rozliczen-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-w-wydziale-ksiegowosci-referacie-plac,518166.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 14 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Inspektor ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w Wydziale Księgowości – Referacie Płac”
– Aplikanta Straży Miejskiej
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej,518169
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacjach klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
– Specjalista ds. utrzymania drzewostanu. Wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo, ogrodnictwo lub pokrewne. Doświadczenie związane z utrzymaniem drzewostanu. Oferty należy składać do 15 marca.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Kierownika Samodzielnego Referatu Zieleni i Oczyszczania ZDiZ tel. 58 761 20 70.
– Podinspektora/ inspektora/ specjalisty w Samodzielnym Referacie Infrastruktury. Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, specjalność budownictwo ogólne, ukończone studia wyższe min. z tytułem inżyniera. Oferty należy składać do 14 marca.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Kierownika Samodzielnego Referatu Infrastruktury ZDiZ tel.: 58 761 2076.
– Inspektora/ podinspektora w Dziale Inżynierii Transportu. Stanowisko ds. Oświetlenia. Wykształcenie wyższe techniczne, min. ukończone studia inżynierskie o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka lub pokrewne. Na stanowisko inspektora min. 2-letni staż pracy. Oferty należy składać do 15 marca.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 40 11.
– Specjalisty/starszego specjalisty ds. obiektów inżynierskich w Referacie Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Działu Dróg ZDiZ. Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, minimum 4 lata stażu pracy w jednostkach zajmującymi się zarządzaniem dróg lub firmach wykonawczych oraz uprawnienia budowlane o specjalności inżynierii mostowej projektowe lub wykonawcze. Oferty należy składać do 15 marca.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Kierownika Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Działu Dróg ZDiZ tel. 58 761 20 22.
– Podinspektora/ inspektora w Dziale Uzgodnień. Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek budownictwo lub średnie – technik budownictwa – min. 2-letni staż pracy. Na stanowisko inspektora wymagany 2-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, a 4 lata stażu pracy – technik budownictwa. Oferty należy składać do 15 marca.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 40 11 lub u Kierownika Samodzielnego Referatu Infrastruktury ZDiZ tel. 58 761 20 76.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze godzin, na zastępstwo. Oferty na adres: sekretariat@sp48.pl należy składać do 20 marca 2018 r.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni od 1.04.2018 r.:
– osobę do prowadzenia kadr, wymiar: pełen etat. Szczegóły, w tym główne obowiązki i wymagane dokumenty znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz stronie szkoły: www.ckziu1.gdynia.pl,
– sprzątaczkę, wymiar: pełen etat.
Telefon kontaktowy: 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i stronie internetowej szkoły http://sp35gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00-15.00.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)
poszukuje pracowników na stanowiska: – kucharz (1 etat),
– sprzątaczka (7/8 etatu).
Kontakt tel. 58 622 14 34.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie. Informacje: 58 669 97 44, 669 97 32.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem.
Nieruchomości, które zostaną oddane w najem położone są w Gdyni przy ulicy: Olimpijskiej 5, Kazimierza Górskiego 10, Spółdzielczej 4. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowych nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81-382) przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na rzecz podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu pod adresem: http://gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-gcs-da-222-34-2017 lub na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu: http://gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-obiekty-gdynskiego-centrum-sportu,518162?mode=preview&lang=pl&nocache=1519976848.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 500 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem: na cele ogrodnicze w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7521/18/VII/P.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.02.2018 r. do 21.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej (część działki nr 1031 i 1033 obręb 0013 Działki Leśne o pow. ca 366 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 7479/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.02.2018 r.) z przeznaczeniem na ogrodzenie podwórza.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.02.2018 r. do 21.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy: skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku w drodze dwuetapowego przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych, sprzedaży napojów gorących i zimnych w tym sków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w formie pojazdów usługowych funkcjonujących na bazie rowerów i skuterów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7480/18/VII/P z 20.02.2018 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 27.02.2018 roku do 20.03.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, następujących wykazów nieruchomości Gminy Miasta Gdyni:
– nieruchomość przy ul. Widnej i ul. Chwarznieńskiej, stanowiąca części działek nr 145, 150, 151, 152 obręb Witomino-Radiostacja, o powierzchni 250 m², przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem na działalność handlową i działalność usługową (załącznik do Zarządzenia nr 7519/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.02.2018 r.).
– nieruchomość przy ul. Chwarznieńskiej, stanowiąca części działek nr 3428 oraz 3402/2 obręb Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni ok. 750 m², przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 7508/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r.).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 28.02.2018 r. do 21.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7493/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2018 r. – nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskiego w Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej jako działka nr 414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej powierzchni ca 5240 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96 m², z wyłączeniem pomieszczenia o powierzchni 33,40 m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – łączniku z przybudówką. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat na usługi edukacji wraz z funkcjami uzupełniającymi, w drodze przetargu. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 26.02.2018 r. do 19.03.2018 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 9.03.2018 r. do 29.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości:
– położonej przy ul. Warszawskiej 1-3 boks 4 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.02.2018 r. do 22.03.2018 r.
– położonej przy ul. Świętojańskiej 139 boks 1 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.02.2018 r. do 22.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7478/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.02.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/96 o pow. 183 m2, obejmującej część działki nr 200 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 1.03.2018 r. do 22.03.2018 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu przy ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na wynajem powierzchni pod dwa bankomaty i wpłatomat usytuowanej na terenie ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności usługowej. Materiały przetargowe będą do pobrania na stronie internetowej ZBiLK www.zbilk.gdynia.pl w zakładce ZMHT od 10.03.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na modernizację ul. B. Prusa w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp5.
Termin składania ofert: 15.03.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXX/728/17 z 29 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Wielkopolskiej i Parkowej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północnego zachodu – wzdłuż ul. Wielkopolskiej, od północnego wschodu – wzdłuż ul. Spokojnej, od południa – wzdłuż południowych granic nieruchomości przy ul. Spokojnej 20, 20 A, 20 B, obejmując teren zabudowy przy ul. Spokojnej 20 C-F, do ul. Parkowej, następnie wzdłuż ul. Parkowej i ul. Wzgórze Bernadowo do ul. Wielkopolskiej, obejmując nieruchomość przy ul. Wzgórze Bernadowo 304 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 19.03-10.04.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28.03.2018 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku w godz. 8.00-24.00, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. J.Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej i al. Zwycięstwa w Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) wskazanych poniżej:
1) przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), o pow. 12 m² (pkt. 1),
2) przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), o pow. 12 m² (pkt.2),
3) przy al. Marsz. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), o pow. 12 m² (pkt. 3),
4) przy al. Marsz. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka nr 869 obręb 16 (Kamienna Góra), o pow. 12 m² (pkt. 4),
5) przy ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 25 (Redłowo), o pow. 12 m² (pkt. 5),
6) przy ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr1814 obręb 25 (Redłowo), o pow. 12 m² (pkt. 6),
7) przy ul. Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 35 obręb 30 (Wzgórze Św. Maksymiliana), o pow. 12 m² (pkt. 7)
8) przy ul. Orłowskiej, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), o pow. 12 m² (pkt. 8),
9) przy ul.Orłowskiej, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), o pow. 12 m² (pkt. 9),
10) przy ul. Orłowskiej/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462 obręb 22 (Orłowo), o pow. 12 m² (pkt. 10)
11) przy al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3401 obręb 22 (Orłowo), o pow. 12 m² (pkt. 11),
12) przy al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3401 obręb 22 (Orłowo), o pow. 12 m² (pkt. 12).
Część jawna przetargu odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz. 11.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium (za każdy punkt) w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 21 marca 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 22 marca 2018 roku do godz. 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i pod numerem telefonu 58 668 81 49 oraz na stronie Urzędu www.investgdynia.pl.