1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Przygotuj się na wiosenne porządki

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (ul. Konwaliowa 1) zaprasza gdynian do oddawania odpadów niebezpiecznych z domów i mieszkań, podczas wiosennej zbiórki objazdowej. Odpady należy dostarczyć osobiście do samochodu i przekazać kierowcy.
Najbliższa zbiórka odbędzie się 6 kwietnia (Chwarzno-Wiczlino, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja). Harmonogram kursu podamy w „Ratuszu” poprzedzającym wydarzenie.
Jest też możliwość oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na terenie Gdyni: Witomino (ul. Konwaliowa 1), Cisowa (ul. Chylońska 301), Pogórze (ul. Żeliwna 3), Karwiny (ul. Brzechwy 7), Orłowo (ul. Kasztanowa 4A).
Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Gdyni, natomiast przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po zgłoszeniu tel. 58 624 66 11 bądź za pośrednictwem formularza dostępnego na www.kzg.pl/formularz-odbiory.
Szczegóły tel. 58 624 45 99 lub na stronie www.kzg.pl.