1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

„Rozproszenie. Emigracja Marca ’68”

W 50. rocznicę wydarzeń marcowych Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowało wystawę „Rozproszenie. Emigracja Marca ’68”. To rozpisana na wiele przejmujących głosów historia pokolenia, dla którego marzec 1968 roku stał się pryzmatem rozbijającym społeczeństwo na tysiące rozproszonych jednostek.
Autorzy wystawy skupili się przede wszystkim na analizie złożonych przyczyn prowadzących do sytuacji, w której pod naciskiem propagandowych manipulacji pokolenie Marca ‘68 staje przed dramatycznym wyborem o opuszczeniu kraju, bądź pozostaniu w Polsce. Jednostkowe decyzje o wyjeździe, postawy w obliczu narastającej wrogości, historie odbudowywania tożsamości po wręczeniu dokumentu odbierającego obywatelstwo, opowiadane głosami świadków historii tworzą wielowątkową narrację o losach rozproszonego pokolenia.
Wernisaż wystawy odbędzie się 17 marca o godz. 17.00.
Wystawę „Rozproszenie. Emigracja Marca 68” będzie można oglądać w przestrzeni Magazynu Tranzytowego Dworca Morskiego (ul. Polska 1) do czerwca.
Wstęp na wystawę czasową oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące (filmy, warsztaty, prelekcje) jest bezpłatny.