1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Szkolenia dla przyszłych rodziców zastępczych

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (ul. Filomatów 2) zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto: przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym, posiada stałe źródło dochodu, wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny, dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, a także: nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej, nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych, nie był karany za umyślne przestępstwo.
Wymagany wcześniejszy kontakt pod numerem 58 622 60 20 oraz 58 627 20 24 lub o kontakt osobisty (ul. Filomatów 2, domofon nr 4).