1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Z Gdyni do Kosakowa nowymi przegubowymi Mercedesami

Sześć fabrycznie nowych, przegubowych autobusów Mercedes-Benz wyjechało na trasę linii 146, łączącą plac Kaszubski z Rewą w gminie Kosakowo.
Nowe autobusy spełniają normy czystości spalin (EURO 6), są niskopodłogowe oraz wyposażone m.in. w klimatyzację, elektroniczną informację pasażerską czy ładowarki USB oraz białe wyświetlacze.
Linia 146 obsługiwana jest przez PKS Gdynia S.A. Wprowadzone nowe pojazdy są podobne do eksploatowanych od kwietnia 2017 roku na linii R przez tę samą firmę.
Gdyńska firma PKS Gdynia zakupiła sześć nowych Mercedesów-Benz Citaro, które weszły do regularnej eksploatacji – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.– Rozkłady jazdy się nie zmienią, natomiast poprawi się komfort jazdy. Autobusy są nowe, wygodne, miejsca zaprojektowane są przy uwzględnieniu wszystkich wytycznych ergonomii. Poprawi się również komfort pracy kierowców.
Na mocy Porozumienia Międzygminnego, zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni i Wójtem Gminy Kosakowo, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest organizatorem całej sieci komunikacyjnej wewnątrz gminy Kosakowo i na trasach prowadzących do gmin ościennych (Gdyni i Rumi). Linię 146 uruchomiono w 1971 roku i stała się podstawowym połączeniem transportu zbiorowego w gminie Kosakowo.
W wyniku ostatniego przetargu obsługę linii 146 realizuje PKS Gdynia S.A. Wraz ze zmianą operatora zmienił się również rozkład jazdy – o połowę wzrosła częstotliwość kursów w godzinach szczytów przewozowych i porze międzyszczytowej w dni powszednie. PKS Gdynia S.A. zaoferował obsługę linii 146 wyłącznie fabrycznie nowymi autobusami (Mercedes-Benz, model O530G C2).
Efekt wprowadzenia fabrycznie nowego taboru udało się osiągnąć przy nieznacznym wzroście stawki za wozokilometr (ok. 40 groszy). Wartość zrealizowanej inwestycji taborowej to około 9 mln zł, nieobciążających wprost budżetów miasta Gdyni i Gminy Kosakowo.
Umowa z operatorem obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 roku.