1314 (1114) 2018-03-16 - 2018-03-22

Podsumowanie 2017 r. w Gdyni – cz. IV Społeczeństwo (cz. II)

Ponad 87% gdynian jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka. Miasto stwarza możliwości rozwoju wszystkim grupom społecznym. Efektem są nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim wysoka ocena wystawiana przez samych mieszkańców. Przyjrzyjmy się temu, co udało się osiągnąć w dziedzinie polityki społecznej w 2017 roku.

Gdynia wspiera potrzebujących

Był to również pracowity rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększono liczbę miejsc w placówkach opieki. Okazuje się, że spora grupa seniorów szuka oferty zajęć dziennych, nie potrzebuje całodobowej opieki i dla nich właśnie działają już dwie nowe świetlice, na razie w śródmieściu, ale w przyszłości takie placówki mają działać w każdej dzielnicy. Część osób objętych usługami socjalnymi w ubiegłym roku nadal korzystało z teleopieki, czyli całodobowego monitoringu dla osób starszych niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.
Najbardziej spektakularne było jednak zamknięcie ośrodka dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Chwarznieńskiej.
Miasto dofinansowuje wynajem mieszkań na wolnym rynku, pomaga w remontach i zakupie wyposażenia. Przyszli mieszkańcy aktywnie uczestniczą w remoncie i dzięki temu czują się współgospodarzami swego nowego lokum.
Swoistym wyzwaniem było też wdrożenie programu osłonowego dla mieszkańców „Pekinu”. Mieszkające tam rodziny stanęły przed groźbą braku dachu nad głową. Z pomocą przyszły fundusze z programu rewitalizacji.
W Gdyni ogromną wagę przywiązuje się do rozwoju rodzin zastępczych. Nie ma już ani jednego tradycyjnego domu dziecka, a idea tzw. rodzicielstwa zastępczego spotyka się z coraz większym odzewem wśród gdyńskich rodzin. Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, lecz także zbudowały kompleksowy, a zarazem bardzo przyjazny system pieczy zastępczej. Dzięki temu trafiające do niej dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych.
Fakty i liczby 2017:
– rozpoczęto budowę placówki opiekuńczej z funkcjami opieki całodobowej i dziennego wsparcia dla 54 osób starszych oraz niepełnosprawnych przy ul. Chwarznieńskiej. To będzie miejsce, w którym opiekę znajdą osoby przewlekle chore i te, którym potrzebna jest np. rehabilitacja przed powrotem do domu ze szpitala.
– uruchomiono dwie nowe świetlice opiekuńcze dla seniorów w Śródmieściu, każda dla 12 osób.
– 44 osoby korzystające z usług opiekuńczych, skorzystało dodatkowo z oferty teleopieki
– blisko 100 osób bezdomnych usamodzielniło się, przechodząc ze schronisk do mieszkań wynajętych z dofinansowaniem gminy i przy wsparciu pracowników MOPS. Dzięki temu zakończył działalność ośrodek dla bezdomnych mężczyzn, który od 21 lat funkcjonował przy ul. Chwarznieńskiej.
– w ramach programu osłonowego ponad 100 osób, mieszkańców „Pekinu”, wyprowadziło się już do mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku (z dofinansowaniem gminy) oraz do mieszkań z zasobów miasta.
– pierwsze z 80 rodzin, mieszkających w barakach na ulicy Dickmana otrzymało już mieszkania w lepszych warunkach.
– Gdynia po raz trzeci z rzędu otrzymała laur za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Specjalne „Wyróżnienie Pięciolecia” zostało przyznane naszemu miastu podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

Jeszcze bardziej „Przyjazna dzielnica”

Budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań było ideą konkursu „Przyjazna dzielnica”.
Środki, jakie można pozyskać, służą podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez samych mieszkańców. Środki nie są przeznaczone na działania inwestycyjne ani remontowe, ale na realizację pomysłów, które służą integracji mieszkańców dzielnicy, zbliżają rodziny, są pomysłem na spędzanie czasu wolnego czy też zwiększają poczucie bezpieczeństwa.
Fakty i liczby 2017:
– rozdzielona kwota: 540 317 zł,
– 94 wnioski na łączną kwotę 1 343 292 zł, spośród których mieszkańcy wybrali w głosowaniu internetowym 36 „miękkich” zadań, od bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych po „kino pod chmurką” i warsztaty teatralne.

Nagrody i wyróżnienia w zakresie polityki społecznej
– Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa za działania mające na celu likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami – dla gdyńskiego eksperta ds. dostępności dra hab. inż. arch. Marka Wysockiego. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami,
– Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie nagrodził Gdynię wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych,
– „Wyróżnienie Pięciolecia” zostało przyznane Gdyni podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego – Gdynia została doceniona już po raz trzeci za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej,
– Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego ponownie wyróżniła tych przedstawicieli trzeciego sektora, którzy odznaczają się szczególnymi działaniami i osiągnięciami w pracy dla mieszkańców. W 2017 roku „Srebrne Śledzie” trafiły m.in. do: Fundacji Niebieski Szlak, Fundacji Klinika Kultury. W tym roku, po raz pierwszy, wręczono także nową nagrodę „Pozarządowego Wieloryba”. Jest ona przyznawana za całokształt pracy danej organizacji. Pierwszego „Pozarządowego Wieloryba” otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.
– Agata Kowalewska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni, znalazła się wśród laureatów nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – „Srebrne drzewko” za rok 2017. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza stał się ważnym miejscem wspierającym i integrującym rodziny oraz opiekunów osób z diagnozą zespołów otępiennych,
– W konkursie „Samorząd Równych Szans” 2017 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy, wyróżniono projekt „Wiatr w żagle! Gdynia wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.