1314 (1114) 2018-03-16 - 2018-03-22

Zbadamy, czy potrzeba nowych przystanków SKM w Gdyni

Zostanie sporządzone studium, które ma na celu zbadanie możliwości i celowości budowy przystanków SKM Gdynia Śródmieście oraz SKM Gdynia Wielkopolska. Dzisiaj w Warszawie zostało podpisane porozumienie PKP, SKM oraz Miasta Gdyni w sprawie wspólnego przeprowadzenia badania.
Przystanek SKM Gdynia Śródmieście od lat jest wpisany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Nie definiowano jednak terminu jego powstania. Badanie zasadności budowy przystanku SKM Gdynia Wielkopolska to nowość.
12 marca w Warszawie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes PKP SKM Maciej Lignowski, Bartłomiej Buczek – członek zarządu PKP SKM w Trójmieście oraz prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński i członek zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski podpisali porozumienie dotyczące przygotowania tego dokumentu.
Studium ma dać odpowiedź na pytanie odnośnie możliwości i celowości budowy dwóch nowych przystanków na zarządzanej przez SKM linii kolejowej 250 – SKM Gdynia Śródmieście i SKM Gdynia Wielkopolska i połączenia linii kolejowych 250 i 201 (tzw. linii kościerskiej) w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana.
To dobry przykład znakomitej współpracy między spółką kolejową a samorządem. Rozwój Gdyni jest nierozerwalnie związany z rozwojem Szybkiej Kolei Miejskiej. – mówi Bartłomiej Buczek, dyrektor ds. przewozów SKM.
Sprawdzone mają być potrzeby i oczekiwania pasażerów SKM i mieszkańców Gdyni. Badanie ma na celu znalezienie sposobu na podniesienie jakości, dostępności i atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.
Studium wykaże, w jaki sposób wpłynie taka lokalizacja przystanków w kwestii dostosowania do układu dróg rowerowych, komunikacji miejskiej, czy też miejsc parkingowych.
Inwestycje mają być ocenione pod względem zasadności ich realizacji w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
Studium ma za zadanie zbadać możliwości i celowość rozbudowy infrastruktury linii kolejowej nr 250 Gdańsk – Rumia w granicach administracyjnych Gdyni, w zakresie:
1. Budowy nowego przystanku SKM Gdynia Śródmieście,
2. Budowy nowego przystanku SKM Gdynia Wielkopolska,
3. Połączenia dwóch linii kolejowych, tj. linii kolejowej nr 250 i linii kolejowej nr 201 (zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana,
4. Budowy innych przystanków SKM na linii kolejowej nr 250 w granicach administracyjnych Gminy.