1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Akademia Morska w Gdyni z funduszami na rozwój

Akademia Morska w Gdyni poszerzy swoją ofertę kształcenia. Zrealizuje projekt o wartości ponad 6 mln zł dofinansowany z Unii Europejskiej.
„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” to ogólnorozwojowy projekt AMG, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie na dofinansowanie szkół wyższych, w ramach ogólnopolskiego projektu „Zintegrowane Programy Uczelni” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W jego ramach uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów inżynierskich – Informatyka. Powstanie nowa specjaloność na Wydziale Nawigacyjnym oraz modyfikacji ulegnie program kształcenia na kierunku Innowacyjna Gospodarka. Ponadto uczelnia zaoferuje studentom pakiet szkoleń poszerzających ich kompetencje miękkie i zawodowe, a także rozszerzy zakres doradztwa zawodowego Biura Karier AMG. Pracownikom uczelni program ma także zapewnić poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych, w tym kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, realizowane również w ośrodkach zagranicznych. Dodatkowo planowane jest uruchomienie nowych usług elektronicznych.
Część zadań projektowych realizowana będzie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. W szczególności dotyczy to zadań związanych z uruchomieniem i realizacją nowego kierunku studiów oraz nowych specjalności – mówi prof. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej.
W konkursie brały udział publiczne i niepubliczne szkoły wyższe z całego kraju. Wnioski były oceniane według 6 kryteriów: w tym programy kształcenia i stażowe, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji pracowników szkoły czy wsparcie oferowane studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Ocenie podlegał także system zarządzania uczelnią. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał obejmować zakresem merytorycznym co najmniej połowę z powyższych modułów.
Wartość projektu „SezaAM” to 6 123 068,32 zł. Wkład własny akademii wynosi 3% tej sumy.
„Zintegrowane Programy Uczelni” działa w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, finansowanego z funduszy europejskich.